Bilskrot utfärdar ett mottagningsbevis till bilägare i Trollhättan

Bilskrot utfärdar ett mottagningsbevis till bilägare i Trollhättan

Nuvarande bildemontering har klimatet i fokus. Med tanke på att förloppet går framåt och och fler el-bilar produceras är skrotning av kasserade personbilar en väsentlig del i ett hållbart Sverige. Att lämna fordon till bilskrot i Trollhättan där den tas omhand från ett miljösynpunkt är det enda humana för klimatet. Det förekommer flertalet skadliga ämnen och reservdelar i bilar som ska skickas för destruktion till legitemerat företag. De bildelar som kan användas demonteras och sparas för vidare försäljning. Idag finns det kriterium att 95% av bilens massa måste regenereras eller användas pånytt. En auktoriserad aktör är numera som en modern återvinningsstation där centrumet ligger mer på recirkulation framför försäljning av bilkomponenter.

Skrotbilar är ett problem i Trollhättan

Bilskrot vill ha uttjänta bilar i TrollhättanÖvergivna skrotbilar och fordonsvrak existerar hos flertalet kommuner i Sverige. I landet överges väldigt många bilar årligen. Utöver att rostiga fordon betraktas som nedsmutsning är skrotbilen dessutom miljöriskabel. I och med att uttjänta bilar består av diverse typer av oljor som är ohälsosamma för naturen. Det är alltid den noterade fordonsägaren som är ansvarig för bilen. Att inte bry sig om en kasserad personbil som läcker ut hälsofarliga oljor är ett brott enligt sveriges lagar även om bilen är parkerad på sin egna egendom. Bilägare som behöver överlämna en kasserad bil i Trollhättan måste ha med sig registreringsbeviset del 2 som är gult. Bilskrot Trollhättan Vid inlämning av den uttjänta bilen utfärdar skrotföretaget ett mottagningskvittens som medför att äganderätten av bilen gå över till bildemonteringen. Därpå ansvarar skroten att skrotbilen demonteras på ett riktigt vis och att bilen stryks från bilregistret.