Bilskrot i Trollhättan satsar på miljön

Bilskrot i Trollhättan satsar på miljön

Har du en bil som behöver lämnas till bilskrot i Trollhättan? Rostiga personbilar kan utsöndra hälsofarliga vätskor i omgivningen om de inte hanteras på miljövänligt sätt. För den skull behöver fordonsägare med sådana personbilar aktivt ingripa före de här blir klimathotande. Det finns flertalet som mottager och återvinner bilar. Tragiskt nog är det som i de flesta branscher att det existerar pålitliga och oseriösa bilskrotar. Det viktigaste är att skrotbilen hamnar hos en godkänd bilskrot som är skyldig att följa bilskrotningsförordningen som gäller skrotning av bilar. Några låter bilar stå och rosta på parkeringen eller på uppfarten. Dessa kasserade bilarna är inte kul att se på och bör därför omhändertas så fort som möjligt. Kasserade bilar skräpar bara inte ner omgivningen, utan de är dessutom skadliga då grundvattnet kan förorenas av utsöndring från dessa. Återvinn således alltid bilen hos en godkänd bilåtervinning som har kompetens att ta tillvara allt miljöskadligt som skrotbil består av. skrota bilen hos auktoriserad bilskrot Återvinna fordonet i Trollhättan – hur gör man? Företag som utför skrotning av bilar är styrda från Miljövårdsverket då rostiga fordon innehåller åtskilliga skadliga ämnen som exempelvis växellådsolja och drivmedel. Skrot Trollhättan Det är skadligt för miljön, människor och djur. För att reducera påverkan på naturen är det väsentligt att skrotningen följer bilskrotningsförordningens direktiv. Innan fordonet skrotas och avregistreras saneras den på alla hälsoskadliga ämnen. Bildelar som kan användas tillvaratas och säljs, som däck, batterier, generatorer, skärmar med mera. Resterande av skrotbilen trycks sedan till ett paket och transporteras vidare för fragmentering. Sedermera fördelas och separeras alla skilda material. Allt stål transporteras till smältverk där de blir råvara till nya produkter. När bildemonteringen tagit emot skrotbilen erhålles ett mottagningsbevis som verifikation på att din bil har tagits emot för återvinning och bildemontering. När bilen sedan är sanerad och avregistrerad kan ett skrotningscertifikat skrivas ut av den auktoriserade skrotfirman.